Ajuntament de Catí
opcions Op1 Op2 Op3 Op4 Op5 Op6 Op7 Op8 Op9 Op10 Op11

ESCUTS I EMBLEMES

BÉ D'INTERÉS CULTURAL

ESCUTS I EMBLEMES BIC. RUTES PELS ESCUTS SENYORIALS:

Passejar pels carrers de Catí es endinsar-se en el món medieval en el que els llinatges senyorials van embellir les seues nobles cases amb dintels llaurats i escuts heràldics de pedra que demostren el llegat de les cases-palau de Catí.

Entre estos emblemes i inscripcions heràldics en uns cassos peró també religiosos , cal destacar els ubicats en la Casa Badia, en l'Hospital de Sant Cosme i Damià, en la Casa de Geroni Martí, en la Casa dels Sans, en el Carrer de Sant Joan i en l'Església de Ntra. Sra. de l'Assumpció on trobem els escuts de la Casa dels Spígol, de la Casa dels Montserrat i de la família dels Figuera.

Catí, mil racons, mil detalls

No pots deixar de descobrir els seus rellotges de sol, les seues  fonts medievals, els seus prigons, les cases senyorials, el lloc on va predicar Sant Vicent Ferrer l'any 1410 o l'àngel de les ales negres de la Capella de la Comunió.

Més informació en http://www.catimenu.com/catibic.htm