CANTS DEL ROSARI

 

- En arribar al Peiró del camí de L'Avellà es detenen i inicien l'antífona de la creu. Continuen amb l'antífona de Santa Anna (mirant a la seua ermita). Seguidament el prevere deixa la capa fluvial, quedant-se amb l'alba o roquet i l'estola. la imatge del sant és enroscada al caragol de fusta i col·locada a la xalma del matxo o muntura del capellà.

De seguida que la rogativa es posa en marxa es comença a cantar la primera part del rosari.

 

Oh Verbo encarnado

de mi amor herido

Pésame, mi Dios

de haberos ofendido

Por ser vós quien sois

Dulce Jesús mío

pésame, mi Dios

de haberos ofendido

       
           

 

Després de sortir de la Pinella la rogativa comença el rosari.

També es comença el rosari al comiat de Sant Pere quan s'arriba a la capelleta que està damunt d'un piló, a la vora del camí en el camí de Sant Pere a la Mare de Déu de la Font.

També es resa el rosari després de les fumadetes.

 
A la imatge es veu la rogativa que comença el rosari després de sortir de la Pinella   Per anunciar l'arribada de la romeria han encés unes argelagues per fer fum.

 


Información turística: Ayuntamiento de Catí- Mayor, 2- Tel. (964) 40 90 81 - CATI (Castellón)


© Pàgina creada per Joaquim Carbó Miralles , 1998

Text: Catí. Romeria a Sant Pere de Castellfort. CONSUETA

Fotografia: Pasqual Mercé

Música de Fons: "Cants del rosari"

Última actualització: 15 de desembre de 2002