PARTICIPANTS EN LA ROMERIA

 

Els distints aspectes de la romeria s'han anat transmeten oralment i a través del costum més que degut a la norma escrita i a la llei. És el costum, la repetició any rere any la que fa reunir a la gent i per on es transmeten els diferents aspectes organitzatius ben estructurats.

Els principals actors que participen en la romeria són els pelegrins (romers), el prevere, els cantors, el portador de la creu i el portador(s) de la bandera.

 

Sortida de l'església de Catí

 

El prevere o rector presideix la rogativa i duu la imatge de Sant Pere. Normalment és el rector de la parròquia o el rector en el qui aquest delegue. Dirigeix tots els actes de la romeria d'acord amb la normativa de la rogativa.

Els cantors, en número de dos, acompanyen al rector entonant els cants, oracions i responsos. Per a ser cantor cal ser fill varó, veí o descendent de Catí i haver fet el recorregut complet de la romeria l'any anterior. Els que acompleixen estes condicions cal que ho sol·liciten el diumenge en la Sala de les Pintures de la Marededéu de la Font de Castellfort.

La víspera de la romeria visiten les cases del poble per recol·lectar almoines i rebre encàrreg  per part dels familiars de responsos d'algun dels seus difunts. Durant la rogativa s'encarreguen de repartir el rapé, pols de tabac, que provoca esternuts entre els romers. La nit de Castellfort conviden a tots a beguda.

A la sortida del poble

 

El portador de la creu s'encarrega d'encapçalar i regular la marxa de la processó, vigilant que vaja compacta i deturarnt-se en els llocs on s'ha de complir alguna obligació marcada en el ritual de la rogativa. Les condicions per a ser creuer i la forma d'elecció són les mateixes que per als cantors.

 

 

El portador de la bandera té la missió de dur-la al centre de les files de romers o davant quan es va caminant d'un en un. La bandera és de color roig. Des de fa uns anys, després del donament d'una bandera per una entitat particular, és freqüent, particularment a l'entrada i sortida de la rogativa de les ermites i pobles, en zones d'alta densitat de pelegrins,el veure dos banderes, una l'oficial que porta el portador de la bandera de l'actual romeria durant tot el trajecte i una segona bander que porta bé el portador de la bandera de l'any anterior, bé el portador de la bandera de la propera romeria (quan ja és públic el seu nomenament en la Sala de les Pintures de la Marededéu de la Font de Castellfort.

Les condicions i formes d'elecció del portador de la bandera són les mateixes que per als cantors i portador de la creu.

 

El capellà, flanquejat pels dos cantors, determina la separació entre els pelegrins a peu i els pelegrins a muntura. La primera muntura és a l'abast del capellà i duu un artístic caragol on es caragola l'antiga i xicoteta imatge, de fusta policromada, de Sant Pere de Castellfort

 

 

Els pelegrins o romers són els participants actius que respecten les normes de la rogativa. Actualment no hi ha cap mena de restricció per a ser-ho (tal com es feia abans). Davant de tot va la creu, a continuació els romers que no porten capa, seguidament els romers que porten la capa, seguidament la imatge del sant, el prevere i els cantors. Els pelegrins que van en cavalleries ho han de fer darrere de la imatge del sant

Els pelegrins vesteixen una capa negra o fosca amb esclavina i van tocats amb una barretina que els singularitza i diferencia dels pelegrins d'altres romiatges penitencials. Caldrà portar el cap descobert a l'interior de les ermites i de les esglésies i en els moments de les pregàries.

 

 

A més en la romeria estan els cuiners, els que s'encarrguen de la intendència i els assistents o participants passius que són els espectadors ocasionals que van a veure o a rebre la rogativa.

 

Cada any que passa és més habitual la presència entre els romers de gent de fora de Catí amb muntures o bé excursionistes i gent de ciutat que aprofita el cap de setmana per canviar d'aires. L'objectiu d'aquesta gent no és el culte sinó desconnectar del seu dia a dia. Es tracta d'un nou tipus de turisme.

Aquesta gran participació, sobre tot el primer dia de la pujada, de gran quantitat de gent majoritàriament agnòstica fa que el caràcter fonamentalment religiós de la romeria es vaja diluint. 

La rogativa, en el seu recorregut, transita pels termes de Catí, Morella, d'Ares i de Castellfort.

El ritual de la rogativa es va conservar escrit a una llibreta manuscrita per Josep Sanjuan Puig al 1878. En ella, a més de la descripció de la rogativa i de l'horari que convé seguir, trobem detallats els cants, antífones, responsos, lletanies, completes, goigs a Sant Pere i a la Mare de Déu de la Font i el text de la tradicional despertada.

S'havia previst, en principi, editar aquesta consueta juntament amb el llibret de la Romeria. Finalment, es va creure convenient fer primer un anàlisi i estudi a càrrec d'una comissió d'experts i, després, amb el nihil obstat corresponent, fer l'edició del Ritual de la rogativa.

 

Complementem "a posteriori" la informació anterior per indicar que el llibret "Catí, Romeria a Sant Pere de Castellfort" va aparèixer amb motiu de la rogativa de l'any 1997 i que al any següent, amb motiu de la rogativa de 1998, va aparèixer la Consueta de la Romeria, ambdós llibrets editats per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència de la Generalitat Valenciana.

 

 

L'organització de la rogativa era a càrrec de quatre clavaris, dos del poble i dos masovers. últimament, fins a l'any 1995, van ser uns quants devots, que alguns els anomenaven afectuosament perets, encapçalats per Zacaries Segura, els que se van fer càrrec de l'organització.

L'any 1996 va ser una Junta de tretze qui va encarregar-se d'organitzar-la.

Finalment amb la creació de l'Associació Cultural Rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort s'ha produït un canvi important i gairebé necessari.

Aquesta Associació, constituïda el 30 de setembre de 1996 a Catí, significa la plasmació més eficaç del desig del poble de Catí per mantenir i potenciar la seua tan entranyable rogativa. Els estatuts ho indiquen expressament amb l'especificació de la seua finalitat. Aquesta Associació va quedar inscrita al registre nacional el 26 de novembre de l'any següent amb el número 161.703. També la Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat Valenciana els concedí l'exempció d'impostos el 22 de gener de 1.997.Finalment l'Associació va preparar unes normes aprovades el 31 de gener de 1.997 orientades al bon funcionament de la celebració.

Els catinencs que ho vulguen poden, per aquesta Associació, convertir-se en organitzadors de la rogativa i en promotors de la seua conservació i millorament. Estem, per tant, d'enhorabona.

 

Carnet dels membres de l'Associació de la Rogativa de Catí a Sant Pere de Castellfort


Información turística: Ayuntamiento de Catí- Mayor, 2- Tel. (964) 40 90 81 - CATI (Castellón)


© Pàgina creada per Joaquim Carbó Miralles , 1998

Música de Fons: "Despertada de Sant Pere"

Última actualització: 10 d'agost de 2011.